Wybierz kolędę, aby zobaczyć tekst.

Anioł Pasterzom Mówił - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

Słuchajcież Boga Ojca
jako nam Go zaleca:
Ten ci Syn mój najmilszy, jedyny,
wam w raju obiecany,
tego wy słuchajcie.

O dziwne narodziny
Nigdy nie wysłowione
Poczęła Panna syna w czystości
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Bóg się rodzi - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami!
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany
Bóg porzucił szczęście swoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał niemało,
Żeśmy byli winni sami
  A słowo ...

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano,
Cóż jest, czym był otoczony ?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami
  A Słowo...

Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
  A Słowo...

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
  A Słowo...

Cicha noc - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem

Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskich głosem pieśni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud

Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win

Cicha noc, święta noc
Jaki w tobie dzisiaj cud
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud

Do szopy hej pasterze - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud,
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród.

  Śpiewajcie Aniołowie,
  Pasterze grajcie Mu,
  Kłaniajcie się Królowie,
  Nie zbudźcie Go ze snu!

Pobiegli pastuszkowie
Ze swymi dary tam,
Oddali pokłon korny,
Bo to ich Bóg i Pan.

  Śpiewajcie Aniołowie...

O Boże niepojęty,
Któż pojmie miłość Twą ?
Na sianie wśród bydlęty
Masz tron i służbę swą.

  Śpiewajcie Aniołowie...

Padnijmy na kolana,
To Dziecię to nasz Bóg,
Uczcijmy niebios Pana,
Miłości złóżmy dług!

  Śpiewajcie Aniołowie...

Jezuniu mój najsłodszy,
Oddaję Tobie się,
O skarbie mój najdroższy,
Racz wziąć na własność mnie.

  Śpiewajcie Aniołowie...

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy wszyscy wraz,
Syn Boży w żłobie leży,
Więc śpieszcie, póki czas!

  Śpiewajcie Aniołowie...

Dzisiaj w Betlejem - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

  Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
  Anieli grają, Króle witają,
  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
  Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje.

  Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

  Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

  Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.

  Chrystus się rodzi...

Gdy się Chrystus rodzi - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
  Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
  Gloria...

O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.
  Gloria...

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
  Gloria...

Gdy śliczna Panna - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
  Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
  Lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
  Lili lili laj, wielki Królewicu,
  Lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
  Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
  Lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
  Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
  Lili lili laj, miluchny robaczku.

Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
Niech Ci snu nie rwie, żadna przykra trwoga.
  Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
  Lili lili laj, póki sen nie minie.

Hej bracia czy śpicie - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Hej bracia, czy śpicie
Czy wszyscy baczycie,
dziwy niesłychane.

Trwoga, dla Boga, co się dzieje ?
Jasność w nocy, choć nie dnieje.
I my też widzimy,
Ale się boimy
Patrząc na te dziwy.

Niebo otworzone,
Wojska niezliczone
Anielskie widzimy.
Trwoga, dla Boga, co się dzieje ?
Od strachu serce truchleje.

Hej w dzień narodzenia - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:
  Wesoło śpiewajmy,
  Chwałę Bogu dajmy.
  Hej kolęda! Kolęda!

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
W żłobie położyła małe Pacholątko.
  Pasterze śpiewają,
  Na multankach grają.
  Hej kolęda! Kolęda!

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
Zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli.
  Witając Dzieciątko,
  Małe Pacholątko.
  Hej kolęda! Kolęda!

Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
Śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał.
  Panu nie miał co dać,
  Kazali mu śpiewać.
  Hej kolęda! Kolęda!

Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
Że się Józef stary przestraszył od niego,
  Już uciekać myśli,
  Ale drudzy przyszli.
  Hej kolęda! Kolęda!

Mówi mu Staruszek: nie śpiewaj tak pięknie,
Bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie,
  Lepiej Mu zagrajcie,
  Panu chwałę dajcie.
  Hej kolęda! Kolęda!

Jezus malusieńki - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Jezus malusieńki
Leży nagusieńki,
Płacze z zimna, nie dała Mu
Matula sukienki.

Bo uboga była,
Rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię uwinąwszy,
Siankiem Je okryła.

Nie ma kolebeczki,
Ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła
Siana pod główeczki.

Gdy Dziecina kwili,
Matusieńka lili,
W nóżki zimno, żłóbek twardy,
Stajenka się chyli.

Matusia truchleje,
Serdeczne łzy leje
O mój synu, wola twoja
Nie moja się dzieje

Tylko nie płacz, proszę,
Bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej,
Którą w sercu noszę.

Pokłon oddawajmy,
Bogiem je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne
Ludziom ogłaszajmy.

Lulajże Jezuniu - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.

   Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
   A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardzeczki.

   Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.

  Lulajże, Jezuniu...

Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

   Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

   Lulajże, Jezuniu...

Matuniu kochana, już odchodzimy,
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

   Lulajże, Jezuniu...

Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

   Lulajże, Jezuniu...

Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

   Lulajże, Jezuniu...

Mędrcy świata - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
  Ono w żłobie nie ma tronu
  I berła nie dzierży,
  A proroctwo Jego zgonu
  Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
  Nic monarchów nie odstrasza,
  Do Betlejem śpieszą,
  Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
  Nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary,
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
  Trzykroć szczęśliwi Królowie,
  Któż wam nie zazdrości?
  Cóż my damy, kto nam powie,
  Pałając z miłości?

Mizerna cicha - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Mizerna, cicha
Stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały;
Oto leżący,
Przed nami śpiący,
W promieniach Jezus mały.

Nad Nim Anieli
W locie stanęli
I pochyleni klęczą,
Z włosy złotymi,
Z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy
Ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia,
Pełni zbawienia,
Upadli na kolana.

Lulaj Dziecino,
Lulaj ptaszyno,
Nasze umiłowanie,
Gdy się rozbudzi
W tej rzeszy ludzi,
Zbawienie nam się stanie.

Hej! ludzie prości,
Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli,
On daje siebie,
Chwała na niebie,
Pokój ludziom dobrej woli.
Pokój wam dobrej woli.

Oj maluśki, maluśki - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawicka,
Albo li też jakoby, kawałeczek smycka. La....

Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie,
Wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. La...

Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły,
A tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły. La...

Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem,
Tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. La...

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. La...

Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki,
Tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki. La...

Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie
Jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. La...

A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało,
Że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało. La...

Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie,
Nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie. La...

Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy,
Albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny. La...

Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki,
Albo li też te moje, te moje lipowe skrzypeczki. La...

Pójdźmy wszyscy do stajenki - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki.
  Powitajmy Maleńkiego
  I Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
Od patryjarchów czekany,
  Od Proroków ogłoszony,
  Od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie.
  Coś się narodził tej nocy,
  Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony
Witaj dwakroć narodzony
  Raz z ojca przed wieków wiekiem
  A teraz z matki człowiekiem

Kto to słyszał takie dziwy
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy
  Ty łączysz w Boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

Tyś świat stworzył a świat Ciebie
Nie poznał mając wśród siebie
  Idziesz dla jego zbawienia
  On Ci odmawia schronienia

Za to u świata ubogich
Ale w oczach twoich drogich
  Pastuszków, którzy czuwali
  Wzywasz by Cię przywitali.

Spraw to Jezu, Boskie Dziecię,
Niech Cię kochamy nad życie,
  Niech miłością odwdzięczamy
  Miłość, której doznawamy.

O, szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie,
  Czego ojcowie żądali,
  Wyście pierwsi oglądali.

Przybieżeli do Betlejem - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
   Chwała na wysokości,
   Chwała na wysokości,
   A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże
   Chwała ...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
   Chwała ...

Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za Dziecię?
   Chwała ...

Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
   Chwała ...

I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
   Chwała ...

Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
   Chwała ...

My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy.
   Chwała ...

Tryumfy Króla Niebieskiego - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Tryumfy Króla Niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów
Śpiewaniem. /x3

Pasterze w podziwieniu stają,
Tryumfu przyczynę badają,
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,
nie widząc. /x3

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
Swej trzody w polu odbieżeli,
Śpiesząc na przywitanie
Do Betlejemskiej stajni
Dzieciątka. /x3

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi. /x3

W Dzień Bożego Narodzenia - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


W Dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
Szczygieł mu wtóruje altem,
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

A mazurek ze swym synem
Świergąc siedzą za kominem,
Ach cierp, cierp, cierp miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

Gdy ptactwo Boga uczciło,
Co żywo się rozproszyło,
Ludziom dobry przykład dali,
Ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.

Z narodzenia Pana - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje ?
Skąd ta łuna bije tak miła oku ?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli,
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
Żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
Nie ustanie wiecznie trwała,
Żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela;
Gdy tej nocy to widzieli,
Co Prorocy widzieć chcieli -
W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
Bo ten Jezus z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy.

W żłobie leży - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi,
Dziś nas narodzonemu
  Pastuszkowie, przybywajcie,
  Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
  Jako Panu naszemu

My zaś sami, z piosneczkami
Za wami pośpieszymy,
A tak Tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy,
  Jak ubogo narodzony,
  Płacze w stajni położony,
  Więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany, nam jest dany
Emmanuel w niskości.
  Jego tędy przywitajmy,
  Z Aniołami zaśpiewajmy,
  Chwała na wysokości!

Witaj Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie.
  "Miłość moja to sprawiła,
  Że człowieka wywyższyła
  Pod nieba Empirejskie".

Wesołą nowinę - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Wesołą nowinę bracia słuchajcie
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie
   Jak miła ta nowina! Mów gdzie jest
   Ta Dziecina? Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli

Bogu chwałę wznoszę na wysokości
Pokój ludziom głoszą duchy światłości
   Jak miła ta ...

Panna wam powiła Boskie Dzieciątko
Pokłonem uczciła to niemowlątko
   Jak miła ta ...

Którego zrodziła, Bogiem uznała
I panna jak była Panną została
   Jak miła ta ...

Królowie ze wschodu już to poznali
I w judzkim narodzie szukać jechali
   Jak miła ta ...

Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła
Do szopy w Betlejem zaprowadziła
   Jak miła ta ...

Witaj Jezu ukochany - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Witaj Jezu ukochany,
Na zbawienie nasze dany.
Witaj małe Dzieciąteczko,
Witaj śliczne Paniąteczko.
  Witaj Jezu! /x2

Witaj z dawna pożądany,
Od Proroków obiecany.
Już się wszystko to spełniło,
Co pod tajemnicą było,
  Wypełniło. /x2

Ach dobroci niesłychana,
Ach miłości niewidziana,
Cóż ja widzę, o mój Boże,
Twardy żłób, to Twoje łoże.
  Śliczny Jezu! /x2

Przyszli tutaj i pasterze,
Zagrają Ci dziś na lirze,
Na multankach wygrywają
I wesoło zaśpiewają,
  Kto co umie. /x2

My też milczeć nie będziemy,
Gdy do szopy Twej przyjdziemy,
Wszyscy miło zaśpiewamy,
Piękny pokłon Ci oddamy
  Jako Bogu! /x2

Wśród nocnej ciszy - tekst kolędy - przejdź do zestawów kolęd


Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana

Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości

Ach witaj Zbawco z dawna żądany
Tyle tysięcy lat oglądany
Na Ciebie króle prorocy
Czekali a tyś tej nocy
Nam się objawił

I my czekamy na Ciebie Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed tobą
Wierząc żeś jest pod osłoną
Chleba i wina

Oferta świąteczna dla firm

Zobacz naszą ofertę świąteczną na kartki dla firm oraz kolędy z LOGO